Τα blogs μας γίνονται πρότυπο για Αμερικανούς εκπαιδευτικούς!

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του σχολείου μας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Όλοι ξέρουμε ότι οι νέοι μαθητές είναι αυτόχθονες της τεχνολογίας που όχι μόνο απολαμβάνουν πολύ να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας νέα ηλεκτρονικά εργαλεία, αλλά θα χρειαστεί επίσης να είναι έτοιμοι για τον τεχνολογικά απαιτητικό χώρο της μελλοντικής τους εργασίας. Τα ιστολόγια (blogs) έχουν γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία μας.#EVPD Classroom Blogging2 - YouTube

Εκτός από το κύριο blog του σχολείου, που έχει την πρωτοποριακή ιδιαιτερότητα να είναι δίγλωσσο, οι εκπαιδευτικοί μας έχουν δημιουργήσει ιστολόγια για κάθε τάξη, όπου οι μαθητές βρίσκουν  άπειρα νέα ερεθίσματα για να είναι σε επαφή με την γλώσσα και όταν δεν είναι στην τάξη, και ένα χώρο για να εκθέτουν την δουλειά τους.

Η κυρία Κυρικάκη παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της χρήσης ιστολογίου στην ξενόγλωσση τάξη στο webinar που διοργανώθηκε από τον σύνδεσμο εκπαιδευτικών EVPD στις ΗΠΑ.

No Comments Yet.