Παιδιά@Winners

happy kidsΔυναμικό ξεκίνημα για γερές βάσεις

  • Τα παιδιά αγαπούν την δεύτερη γλώσσα με τα μοναδικά βιωματικά προγράμματα iSTART,  Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 4-7 ετών. Μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση, την επικοινωνία
  • Δυνατότητα για μια μόνο Juniors τάξη.
  • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
  • Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
  • Τα παιδιά απολαμβάνουν την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην μεθοδολογία της εκπαίδευσης, τον Νευρογλωσσικό προγραμματισμό, που εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά!
  • Τα παιδιά λατρεύουν την επικοινωνιακή προσέγγιση, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ηλικίας!
  • Οι μαθητές μας μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Έτσι αναπτύσσουν πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση.
  • Όλα τα παιδιά ενθουσιάζονται με τους διαδραστικούς πίνακες, που βοηθούν να αναπτύξουν σωστά  όλες τις δεξιότητες.
  • Μέσα από τα πρωτοποριακά διεθνή μας προγράμματα, τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση και άνεση στην επικοινωνία καθώς συμμετέχουν σε διεθνή projects και επικοινωνούν  με τάξεις απ” όλο τον κόσμο σε τακτική βάση!