Στοιχεία επικοινωνίας

A’Εκπαιδευτήριο

Νικολάου Πλαστήρα 5,
Χαϊδάρι-Αθήνα, 12461.

Tήλ: +30 210 5323249
FAX: +30 210 5323249

Β’Εκπαιδευτήριο:

Αγωνιστών Στρατοπέδου 72,
Χαϊδάρι-Αθήνα, 12461.

Tήλ: +30 210 5811252
FAX: +30 210 5323249

E-mail: winners@winners.edu.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για (απαραίτητο):
 Προγράμματα i-Start (τμήματα ένταξης για παιδιά 4-7 ετών) Παιδικά προγράμματα Προγράμματα Μελέτης για το Σχολείο Πρόγραμμα Fast Prof junior (Proficiency σε 11 μήνες για εφήβους) ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προγράμματα English Express (αγγλικά ενηλίκων - από το μηδέν στο Proficiency σε 1,5 έτος) Πρόγραμμα Fast Prof (Proficiency σε χρόνο μηδέν για ενήλικες) Άλλες ξένες Γλώσσες

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν από την Winners Education αποκλειστικά για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.