Ο Μάιος μας έφτασε, εμπός βήμα ταχύ…

 

Ο Μάιος μας έφτασε με ρόδα και κρίνα και πολλές υπέροχες δραστηριότητες…
Ενημερωθείτε άμεσα γιατί δεν θέλετε να χάσετε καμιά….
Απλά πατήστε το link…
Εναλλακτικά σαρώστε το QR code…

May Newsletter

No Comments Yet.