Επικοινωνία

Αλήθεια, πόσο χρήσιμο είναι το πτυχίο μιας γλώσσας στον πτυχιούχο που δεν είναι ικανός να επικοινωνήσει αποτελεσματικά:

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στην οποία βασίζεται η διδασκαλία στην Winners Education αποδεικνύει οτι ο βασικός λόγος που μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα είναι για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στο διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης και της εργασίας. Γι αυτό δεν διδάσκουμε βιβλία, διδάσκουμε παιδιά!

 

DSCN1299-002Η γλώσσα κατακτάται με την άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντική και σκόπιμη γλωσσική δραστηριότητα, όπως τα κοινά projects με μαθητές από άλλες χώρες, τα εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό και οι θεατρικές παραστάσεις στην διδασκόμενη γλώσσα

 

TheSunnyThoughtProject

 

skype 


 

 

Το γλωσσικό
μάθημα μεταβάλλεται σε ζωντανή διαδικασία που απαιτεί γλωσσική δραστηριοποίηση και αυθόρμητη συμμετοχή σε ποικίλες, επικοινωνιακού τύπου, δραστηριότητες, όπως η χρήση του skype για να συζητήσουμε για την καθημερινή μας ζωή με συνεργαζόμενα σχολεία απ” όλο τον κόσμο

Ο στόχος είναι η κατάκτηση  επικοινωνιακής ικανότητας όμοιας με αυτής των φυσικών ομιλητών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας και μάλιστα με ταχύτητα.