Στοιχεία επικοινωνίας

A’Εκπαιδευτήριο

Νικολάου Πλαστήρα 5,
Χαϊδάρι-Αθήνα, 12461.

Tήλ: +30 210 5323249
FAX: +30 210 5323249

Β’Εκπαιδευτήριο:

Αγωνιστών Στρατοπέδου 72,
Χαϊδάρι-Αθήνα, 12461.

Tήλ: +30 210 5811252
FAX: +30 210 5323249

E-mail: winners@winners.edu.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για (απαραίτητο):
 Προγράμματα i-Start (τμήματα ένταξης για παιδιά 4-7 ετών) Παιδικά προγράμματα Προγράμματα Μελέτης για το Σχολείο Πρόγραμμα Fast Prof junior (Proficiency σε 11 μήνες για εφήβους) ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προγράμματα English Express (αγγλικά ενηλίκων - από το μηδέν στο Proficiency σε 1,5 έτος) Πρόγραμμα Fast Prof (Proficiency σε χρόνο μηδέν για ενήλικες) Άλλες ξένες Γλώσσες