Έρευνα Ικανοποίησης

Το σχολείο μας, στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας (ELOT 1433: 2008), κάθε χρόνο πραγματοποιεί Έρευνα Ικανοποίησης με στόχο την αξιολόγηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Αυτή η έρευνα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Παρακάτω θα δούμε, με τη μορφή γραφημάτων, τα αποτελέσματα της έρευνας του τρέχοντος έτους, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 για το σχολικό έτος 2014-15 αναφέροντας ότι απάντησε το 95% των γονέων του σχολείου μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που πήραν το χρόνο να συμπληρώσουν την έρευνα, συνεισφέροντας στην κοινή μας προσπάθεια για τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας.

ParentCare_poll_2012_results